Fouten maken is verplicht

auteursafbeelding

Team Voys

20 april 2017
Clock 3 min

De nieuwe communicatieadviseur heeft een grote fout gemaakt in een belangrijk artikel, maar het is al gepubliceerd. Wat doe je als manager? Word je boos of zie je juist de waarde in van een fout?

Fouten maken mag bij Voys. Sterker nog: het is verplicht. Graag vertel ik je waarom we dat zo belangrijk vinden en waarom ik denk dat foutenmakende medewerkers jouw bedrijf een enorme boost geven.

Voys werkt met een organisatiemodel zonder managers en zonder functies. Dit betekent geen beperkingen doordat er in hokjes wordt gedacht maar juist vrijheid, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid voor iedereen. Hierdoor dagen we elkaar uit en halen we het uiterste uit onszelf. Iedere collega onderneemt zelf binnen het grotere geheel. Fouten maken is hierbij verplicht. Hiermee haal je het maximale uit al je collega’s. Ik leg je uit waarom.

Niet stiekem

In ons handboek voor nieuwe collega’s staat: “Als je geen fouten maakt, leer je niets. Er is nog nooit iemand ontslagen bij Voys omdat hij of zij een fout heeft gemaakt. Fouten maken we niet stiekem en zeker de hele dure fouten niet. Als we er niet over praten, leren je collega’s er namelijk ook niet van. Als er iets fout gaat, kijk er dan kritisch naar en deel het met de wereld, zodat iedereen ervan leert.”

20170113Foutenmakenmag1300w

Geen geheimen

Hoe zorg je er binnen je organisatie voor dat mensen de ruimte voelen fouten te mogen maken? Bij Voys creëren we een veilige omgeving waardoor collega’s zich vrij voelen iets uit te proberen en fouten te maken. Die omgeving ontstaat doordat we open en transparant zijn. Zo gebruiken we Google Drive en Lily, waarin alle documenten en e-mails openbaar zijn voor iedere (maar dan ook echt iedere) collega. Geen geheimen of dubbele agenda. Het achterhouden van informatie stimuleert geroddel en speculaties waardoor we ons niet vrij kunnen bewegen binnen de organisatie.

Het geven van feedback aan elkaar draagt ook bij aan een veilige omgeving. Het vergroot het onderlinge vertrouwen waardoor collega’s met meer zekerheid durven ondernemen. Dit klinkt makkelijker dan het is. Feedback geven en ontvangen vinden mensen vaak heel lastig. Het is goed om hier als organisatie veel aandacht aan te schenken, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en ondersteunende software zoals TINYpulse.

Build-Measure-Learn

Om inzicht te krijgen, maar ook om de drempel naar fouten mogen maken te verlagen, werken we steeds meer op basis van kleine experimenten; de Build-Measure-Learn cycle.

Door met kleine stappen te bouwen, meten en leren, ervaren mensen geen hoge drempel een experiment op te starten, want bij kleine experimenten kun je nooit hele grote (dus dure) fouten maken. Dit is een veilige basis om te proberen en te falen. Slaagt het experiment, dan geeft dit vertrouwen voor de volgende keer. Is de uitkomst niet succesvol, dan zijn de gevolgen niet enorm, maar blijven motivatie en durf bestaan.

foutenmakenverplichtblog1300w

Minder ruimte voor talent

Natuurlijk werken er bij een hiërarchische organisatie evenveel mensen met expertise als bij een zelfsturende organisatie. Vaak is er bij een hiërarchische organisatie minder ruimte te kunnen experimenteren en ondernemerschap te tonen, omdat dit bijvoorbeeld niet binnen het functieprofiel past. Het gewoon doen, gebeurt minder snel omdat de veiligheid mist.

Wat als het fout gaat? Wat als niet wordt geaccepteerd dat ik iets doe wat niet binnen mijn functieprofiel past? Word ik hierop afgerekend? Dat soort gedachten werken beperkend en zorgen ervoor dat kwaliteiten en talenten te weinig worden benut.

Beloon ook bij fouten

Wanneer je als werkgever je collega’s volledig vertrouwt, niet in hokjes denkt en een veilige omgeving biedt, durven ze ondernemerschap te tonen. Zo kan iemand zichzelf ontplooien en maximaal bijdragen aan het succes van de organisatie. Laat je medewerkers ondernemend zijn, laat ze fouten maken, laat ze leren.

Beloon niet alleen succes, maar beloon juist bij fouten door iemands moed te waarderen en motiveer iemand te leren van zijn fout en het de volgende keer goed te doen. De waarde van fouten zien en hier open mee omgaan, gaat je bedrijf een enorme boost geven.

Investeer in coaching, geef ruimte om te experimenteren en ondernemen en laat fouten en persoonlijke groei even waardevol zijn als het succes van je organisatie.

Meer weten?

Wil je verdere informatie over het organisatiemodel van Voys? Lees dan meer over Voys of pak ons handboek erbij.