Algemene voorwaarden Voys

De algemene voorwaarden van Voys bestaan uit de ICT~Office Voorwaarden zoals in Nederland (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840) en de volgende aanvullende modules:

  • Module 1: Licentie voor programmatuur
  • Module 2: Ontwikkeling van programmatuur
  • Module 3: Onderhoud van programmatuur
  • Module 4: Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
  • Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement
  • Module 11:Verkoop van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
  • Module 12:Verhuur van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
  • Module 13: Onderhoud van IT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
  • Module 14: Toegang tot internet
  • Module 15: Telecommunicatiediensten