Een Big Hairy Audacious Goal als stip op de horizon

auteursafbeelding
Maya van der Schuit
24 mei 2019 Clock 3 min

Als ik zeg BHAG, dan gaat er vast niet direct een lampje branden. Met BHAG bedoel ik Big Hairy Audacious Goal. Dat is vrij vertaald een Groot Gedurfd Dapper Doel. Een doel dat we bij Voys op de zeer lange termijn willen realiseren. Een doelstelling voor over tien tot dertig jaar. Een doel met ambitie.

Mei is een drukke maand op Voys HQ. Meetingruimtes worden urenlang bezet door groepjes collega’s. Zij zijn bezig met het evalueren van de afgelopen episode, de laatste drie maanden. Hoe hebben we het gedaan? Hebben we de gewenste uitkomsten van de geplande projecten behaald?

Hoe hebben we het gedaan?

De outlook evaluation, zo noemen we de evaluaties die ik hierboven beschrijf. Ze zijn het vervolg op de outlook-sessies, meetings die zo’n vier maanden eerder worden gehouden. In een outlook-sessie bepalen we, op basis van de resultaten van de evaluatie ervoor, aan welke projecten we gaan werken en waar de focus de komende periode moet liggen.

Dit proces herhalen we drie keer per jaar. Zo blijven we scherp en werken we naar duidelijke doelen toe. We schreven hier al eerder een driedelige blog reeks over, deze reeks kan je terugvinden op onze blogpagina.

Bijdragen aan een hoger doel

De projecten waar we aan werken dragen bij aan de jaarlijkse doelen die we voor ogen hebben. Zo zorgen we ervoor dat we niet zomaar wat doen. Die jaarlijkse doelen dragen weer bij aan onze, ja daar heb je ‘m weer, Big Hairy Audacious Goal. Het ambitieuze doel dat we op de zeer lange termijn hopen te bereiken. Onze BHAG luidt als volgt:

Voys is the global standard (top 3 shortlist) for communication services and the standard for innovative organisation

Klopt, er moet nog een heleboel gebeuren willen we bovenstaand doel bereiken. En dat is prima. Zoals ik al eerder zei is het een ambitieus doel. Een doel dat je niet zomaar formuleert. Je kunt het zien als een stip op de horizon waar je naartoe kunt werken. Bij het formuleren van onze BHAG hebben we rekening gehouden met de volgende punten:

  • Het doel is ambitieus maar niet ‘over the top’
  • Het doel is concreet en meetbaar
  • Het doel is een doelstelling voor over tien tot dertig jaar
  • Als de BHAG te realiseren is zonder dingen fundamenteel aan te pakken, dan kan de BHAG ambitieuzer
  • Meest belangrijk: de BHAG moet tot de verbeelding spreken!

BHAG vs. purpose

Een BHAG valt niet te verwarren met een purpose, maar de twee hebben zeker wat met elkaar te maken. De BHAG komt als het ware voort uit de purpose. Je kunt de BHAG zien als een meetbaar doel dat je uiteindelijk wilt bereiken. De purpose kun je beter beschouwen als het waarom achter je organisatie. Waarom doe je de dingen die je doet? Wat is je reden van bestaan? De purpose van Voys luidt als volgt:

Bringing gamechanging communication and inspiration

Om uiteindelijk vrije communicatie te brengen naar de 48 procent van de wereldbevolking die hiertoe geen toegang heeft.

Te mooi om waar te zijn?

Misschien denk je wel: is de BHAG van Voys niet te mooi om waar te zijn? Dat kan. Het kan best zo zijn dat we over dertig jaar dit doel niet helemaal hebben gehaald. En dat is oké. Want een doel waarvan je weet dat je het sowieso gaat halen, is niet brutaal genoeg. Dat is geen Big Hairy Audacious Goal. We werken in ieder geval ergens naartoe. Naar een doel waarover je mag dromen en naar moet streven.

Meer lezen over Voys en onze manier van werken? No problemo. Naast ons Voys Handboek hebben we ook een heleboel interessante blogs, die vind je allemaal op onze blogpagina.

Meer verhalen lezen?

In de afgelopen jaren hebben we veel geschreven over ondernemen, zelfsturend werken, de handigste tools en nog veel meer. Dus leef je uit!

Van 24 januari 2024

Onze plannen voor 2024: nieuw jaar, nieuwe features en een nieuw product

Van 17 januari 2024

Holacracy: duik in de wereld van zelfsturing